8 Mart 2012 Perşembe

[TR] DBSNMP ve SYSMAN kullanıcılarının şifrelerini değiştirme (11g)

SYSMAN
------

1. Değişkenler doğru olarak ayarlanır.

export ORACLE_SID=xxx
export ORACLE_HOME=yyy

2. Konsol kapatılır.

emctl stop dbconsole

3. Her ikisinin de kapalı olduğundan emin olunur.

emctl status dbconsole
emctl status agent

4. Şifre değiştirilir.sqlplus / as sysdba
alter user sysman identified by xoxoxoxo account unlock;

5. Test edilir.

sqlplus sysman/xoxoxoxo

6. EM ayar dosyası düzenlenir.

cd $ORACLE_HOME/hostname_sid/sysman/config
vi emoms.properties

   İki satır aşağıdaki şekilde düzenlenir.

orcle.sysman.eml.mntr.emdRepPwd=yeni_sifre
orcle.sysman.eml.mntr.emdRepPwdEncrypted=FALSE (TRUE'dan, FALSE'a çekilir)

7. Konsol açılır. emoms.properties dosyası yeniden kontrol edilirse, açık şifre şifrelenmiş olmalı ve FALSE tekrar TRUE duruma gelmiş olmalı.
 
emctl start dbconsole


DBSNMP
------

1. Değişkenler doğru olarak ayarlanır.

export ORACLE_SID=xxx
export ORACLE_HOME=yyy

2. Konsol kapatılır.

emctl stop dbconsole

3. Her ikisinin de kapalı olduğundan emin olunur.

emctl status dbconsole
emctl status agent

4. Şifre değiştirilir.

sqlplus / as sysdba
alter user dbsnmp identified by xoxoxoxo account unlock;

5. Test edilir.

sqlplus dbsnmp/xoxoxoxo

6. EM ayar dosyası düzenlenir.

cd $ORACLE_HOME/hostname_sid/sysman/emd
vi targets.xml

   Tek satır aşağıdaki şekilde düzenlenir.

<Property NAME="password" VALUE="yeni_sifre" ENCRYPTED="FALSE"/> (TRUE'dan, FALSE'a çekilir)

7. Konsol açılır. targets.xml dosyası yeniden kontrol edilirse, açık şifre şifrelenmiş olmalı ve FALSE tekrar TRUE duruma gelmiş olmalı.
 
emctl start dbconsole

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder